Acceso para colexiados/as

Qué é un Dietista-Nutricionista?

No Real Decreto 433/1998, do 20 de marzo (publicado no Boletín Oficial do Estado do 15 de Abril de 1998), establécese o título universitario oficial de Diplomado ou Graduado en Nutrición Humana e Dietética e as directrices xerais propias dos plans de estudos conducentes á obtención daquel. Segundo a Conferencia de Consenso do Perfil Profesional do Diplomado ou Graduado en Nutrición Humana e Dietética:

“Un dietista-nutricionista é un profesional da saúde, con titulación universitaria, recoñecido como un experto en alimentación, nutrición e dietética, con capacidade para intervir na alimentación dunha persoa ou grupo, desde os seguintes ámbitos de actuación: a nutrición na saúde e na enfermidade, o consello dietético, a investigación e a docencia, a saúde pública desde os organismos gobernamentais, as empresas do sector da alimentación, a restauración colectiva e social”.

Segundo a European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD):

“O dietista é unha persoa cualificada e legalmente recoñecida para poder aconsellar unha boa alimentación, tanto para grupos de persoas ou de individuos en bo estado de saúde, como dos que necesitan un réxime terapéutico”.

Segundo US Departament of Labour Dictionary of Occupational Titles (USA):

” Dietista é aquela persoa que aplica os principios da nutrición na alimentación de individuos e grupos; planifica menús e dietas especiais; supervisa a presentación e servizo das comidas; instrúe nos principios da nutrición e na súa aplicación na selección de alimentos”.

Funcións do Diplomado en Nutrición Humana e Dietética

En todos os lugares onde unha adecuada alimentación pode axudar a mellorar a calidade de vida, os dietistas ensinan, investigan, valoran, guían e aconsellan. A profesión de dietista- nutricionista leva implícita no seu exercicio a educación alimentaria e nutricional en calquera dos campos onde é posible exercela. 

A figura do dietista, sempre de acordo coa sociedade en que desenvolve o seu labor, actúa nos seguintes ámbitos con funcións específicas de cada un deles: