¿Qué es un Dietista-Nutricionista?

No Real Decreto 433/1998, do 20 de marzo (publicado no Boletín Oficial do Estado do 15 de Abril de 1998), establécese o título universitario oficial de Diplomado ou Graduado en Nutrición Humana e Dietética e as directrices xerais propias dos plans de estudos conducentes á obtención daquel. Segundo a Conferencia de Consenso do Perfil Profesional do Diplomado ou Graduado en Nutrición Humana e Dietética:

“Un dietista-nutricionista é un profesional da saúde, con titulación universitaria, recoñecido como un experto en alimentación, nutrición e dietética, con capacidade para intervir na alimentación dunha persoa ou grupo, desde os seguintes ámbitos de actuación: a nutrición na saúde e na enfermidade, o consello dietético, a investigación e a docencia, a saúde pública desde os organismos gobernamentais, as empresas do sector da alimentación, a restauración colectiva e social”.

Segundo a European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD):

“O dietista é unha persoa cualificada e legalmente recoñecida para poder aconsellar unha boa alimentación, tanto para grupos de persoas ou de individuos en bo estado de saúde, como dos que necesitan un réxime terapéutico”.

Segundo US Departament of Labour Dictionary of Occupational Titles (USA):

” Dietista é aquela persoa que aplica os principios da nutrición na alimentación de individuos e grupos; planifica menús e dietas especiais; supervisa a presentación e servizo das comidas; instrúe nos principios da nutrición e na súa aplicación na selección de alimentos”.

Funcións do Diplomado en Nutrición Humana e Dietética

En todos os lugares onde unha adecuada alimentación pode axudar a mellorar a calidade de vida, os dietistas ensinan, investigan, valoran, guían e aconsellan. A profesión de dietista- nutricionista leva implícita no seu exercicio a educación alimentaria e nutricional en calquera dos campos onde é posible exercela. 

A figura do dietista, sempre de acordo coa sociedade en que desenvolve o seu labor, actúa nos seguintes ámbitos con funcións específicas de cada un deles:

  • Dietista clínico: Actúa sobre a alimentación da persoa ou grupo de persoas sas ou enfermas (neste caso despois do diagnóstico médico), tendo en conta as necesidades fisiolóxicas (ou patolóxicas se é o caso), preferencias persoais, socioeconómicas, relixiosas e culturais.
  • Dietista comunitario ou de saúde pública: Actúa sobre a poboación en xeral, desde entidades diversas, desenvolvendo e participando en programas de políticas alimentarias, de prevención e saúde en xeral, e de educación alimentaria, dentro do marco da saúde pública e a nutrición comunitaria.
  • En restauración colectiva: Participa na xestión e na organización, e #ver pola calidade e a salubridade dos alimentos durante todo o proceso de produción. Forma ao persoal do servizo de alimentación en materia de seguridade alimentaria, planifica menús e valora o equilibrio nutricional da oferta alimentaria.
  • Na industria: Asesor na innovación de novos produtos e no márketing social relacionado coa alimentación.
  • Docencia: Formador en centros públicos e privados nos que se imparten coñecementos sobre alimentación, nutrición e saúde.
  • Investigación: Capacitado para integra . rse nun equipo multidisciplinar de investigación e desenvolvemento. Potencia a investigación na área da alimentación, a nutrición e a saúde.
  • Competencias: Podes coñecer as competencias do Dietista-Nutricionista, < b>aquí.b>

CODINUGAL

O Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia vela polos intereses dos Dietistas-Nutricionistas en Galicia, e pola saúde dos cidadáns en materia de alimentación, nutrición e dietética.

Contacta connosco

  • Avda Novo Mesoiro, 2 baixo. 15190 A Coruña.
  • +34 658 09 58 94
  • secretariacodinugal@gmail.com

CODINUGAL 2019 ©.  Aviso Legal  |   Aviso de privadade  |  Política de cookies.