Acceso para colexiados/as

A Xunta de Goberno (2020 - 2024)

maría gonzález rodríguez

Presidenta

josé antonio lópez

Vicepresidente

uxía rodríguez lavandeira

Secretaria

Marta Casteleiro Vila

Tesoureira

laura regueiro folgueira

Vogal 1

Manuel

manuel portela collazo

Vogal 2

IRENE MIRÁS VÁZQUEZ

Vogal 3

MONSE TORRES INGLESIAS

Vogal 4

ALMUDENA SEIJIDO GARCÍA

Vogal 5

rita allegue osset

Vogal 6

marta pérez fandiño

Vogal 7

Obxectivos da Xunta de Goberno

“A actual Xunta de Goberno quere transmitir os valores que caracteriza aos seus membros e comprométense a achegar a este colexio e os seus colexiados, respecto, interdisciplinariedade, responsabilidade e compromiso pola nosa profesión e os seus profesionais”.