Acceso para colexiados/as

Intrusismo, queixas, irregularidade

A persoa solicitante autoriza a CODINUGAL, o tratamento dos datos persoais fornecidos voluntariamente a través desta solicitude e á actualización dos mesmos coa finalidade de recibir información periódica. Así mesmo, acepta que os datos persoais referidos sexan cedidos, exclusivamente, a aquelas persoas ou entidades que considere a entidade tomadora e que cumpran coa súa finalidade. Todos os datos son tratados con absoluta confidencialidade, non sendo accesibles a terceiros para finalidades distintas para as que foron autorizadas. CODINUGAL asume a adopción das medidas de seguridade de índole técnica e organizativa para protexer a confidencialidade e integridade da información, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de Carácter Persoal. Palabras descoñecidasCopiar