Acceso para colexiados/as

Contibución á profesión

A colexiación é fundamental para a profesión xa que ademais de ofrecer apoio e beneficios aos colexiados, a colexiación supón unha contribución importante á profesión aportando uns beneficios comúns, como por exemplo:

Por todo isto se non estás colexiado animámoste a facelo, cantos máis colexiados máis alto soará a nosa voz!

Para máis información podes consultar a seguinte ligazón da páxina web do Consello onde nos indican por que é importante colexiarse e pertencer ao Consello Xeral de Dietistas-Nutricionistas.

http://www.consejodietistasnutricionistas.com/soydelcgdn/