Comisión de comunicación

O obxectivo desta comisión é poder informar os colexiados e á poboación das noticias de contido de saúde relacionadas coa nutrición, así como de noticias relacionadas coa profesión do D- N, a través da web, redes sociais (Facebook) e boletíns trimestrais. Para iso en primeiro lugar traballarase na elaboración dunha guía na que se plasmará a forma e contido das noticias e posteriormente xeraranse as noticias que vos faremos chegar puntualmente.

Integrantes:

 • Marta Casteleiro Vila (xestora)
 • Marta Pérez Fandiño
 • Susana Rodríguez Costa

Comisión de intrusismo

Obxectivos e funcións da Comisión de Intrusismo:

 • Solicitar información sobre as accións das persoas que exercen o intrusismo.
 • Envío de carta de apercibimiento á persoa denunciada ante esta comisión, a fin de que presente as alegacións que tivese por conveniente para desvirtuar a denuncia presentada.
  1. Precísase xestión das denuncias, redacción e envío do apercibimiento.
 • Se non se presentan alegacións ou as alegacións non xustifican a acción do intrusismo.
 • nviarase, desde o colexio unha instancia á Conselleria de sanidade unha instancia con toda a información para que esta inicie preceptivo procedemento sancionador.
  1. Precísase recompilación de información, redacción e envío do apercibimiento.

Integrantes:

 • Fernando Rodríguez Sánchez (xestor)
 • Ricardo Daniel Estévez López
 • Antonio González Pardo

Comisión de formación

Os obxectivos e funcións desta comisión son a de atender á formación profesional permanente dos Dietistas-Nutricionistas, así como atender ás necesidades de formación dos futuros Dietistas-Nutricionistas.

Integrantes:

 • Cristina Porca Fernández (xestor)
 • Almudena Seijido García
 • Liseth Medina Araujo
 • Nicolás Piedrafita Páez

CODINUGAL

O Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia vela polos intereses dos Dietistas-Nutricionistas en Galicia, e pola saúde dos cidadáns en materia de alimentación, nutrición e dietética.

Contacta connosco

 • Avda Novo Mesoiro, 2 baixo. 15190 A Coruña.
 • +34 658 09 58 94
 • secretariacodinugal@gmail.com

CODINUGAL 2019 ©.  Aviso Legal  |   Aviso de privadade  |  Política de cookies.