Acceso para colexiados/as

Benvida da presidenta

Benvidos/as,

Dende a directiva de CODINUGAL, damos a benvida ó Colexio Oficial de Dietista-Nutricionista de Galicia, un colexio que representa e reúne o colectivo de Dietistas-Nutricionistas desta comunidade (Graduados / Diplomadas en Nutrición Humana e Dietética). Constitúe a máxima entidade que representa a profesión de Dietistas-Nutricionistas, sendo á súa vez o organismo que representa a este grupo no Consello Xeral de Colexios Oficiais de Dietistas-Nutricionistas a nivel estatal.

Este organismo creouse e aprobouse hai 4 anos, e chegou ata hoxe grazas ao traballo e esforzo de persoas que creron na profesión e empregaron o seu tempo de xeito desinteresado polo mesmo propósito. 

Os obxectivos da escola son garantir os dereitos dos dietistas-nutricionistas e loitar pola nosa profesión de tal xeito que sexa recoñecida, non só a nivel institucional, senón tamén entre a poboación en xeral.

O Colexio de Dietistas-Nutricionistas de Galicia non só ten un servizo dirixido aos propios profesionais, senón tamén aos cidadáns, ofrecendo información e atención precisas en todos os aspectos relacionados coa alimentación e a dietética.

Dito isto, a Xunta de Goberno da a benvida a todos os dietistas-nutricionistas da comunidade galega que queiran formar parte deste proxecto común. Do mesmo xeito, tamén invitamos a calquera que o desexe a entrar neste sitio web e permanecemos á súa disposición para calquera dúbida ou atención que sexa requirida.

Benvidos a CODINUGAL

María González
Presidenta de CODINUGAL

Obxectivos de CODINUGAL

Servizos ao colexiado

A condición de colexiado en CODINUGAL leva consigo os seguintes servizos:

 • Acceso á bolsa de traballo nacional.
  Asesoramento laboral e fiscal.
 • Adhesión á póliza de seguro de responsabilidade civil FIATC.
 • Uso da marca Dietista- Nutricionista.
 • Pertenza á European Federation of the Association of Dietitians ( EFAD) e á International Confederation of Dietetic Associations ( ICDA).
 • Poderás dar a coñecer o teu negocio na zona web “Atopao teuD-N”.
 • Boletíns e circulares gratuítos: novas de interese para a profesión, participación en campañas e eventos de forma gratuíta ou con tarifas especiais.
 • Xestión das denuncias de intrusismo profesional que superen o ámbito autonómico.
 • Participar dos beneficios froito dos convenios do CGD- NE con institucións públicas e privadas
 • Convenio asinado entre o CGD- NE e a empresa Canle Saúde 24, S. L. ( CS24). 
 • Participar de todos os beneficios froito do traballo das Vocalías e Comisións de Traballo do CGD- NE.
 • Aqueles que determine o Pleno do CGD- NE.
 • Uso do distintivo “Membro da Academia Española de Nutrición e Dietética”.
 • Adquisición da condición de membro da Confederación Mundial de Asociacións de Dietistas (ICDA) e da Alianza Iberoamericana de Nutricionistas (AIBAN).
 • Recepción dos seguintes boletíns informativos: da Academia Española de Nutrición e Dietética, da Revista Española de Nutrición Humana e Dietética, da International Confederation of Diettic Associations (ICDA) e boletín informativo de “subscrición voluntaria e consciente” da industria alimentaria e farmacéutica.
 • Prezos reducidos no Plan de Formacion Oficial da Academia Española de Nutrición e Dietética (ata un 50 % de desconto en cursos oficiais da Academia e un 20 % en cursos auspiciados pola Academia).
 • Subscrición gratuíta á revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (JAND).
 • Servizo de asesoramento científico por parte do Centro de Análise da Evidencia Científica da Academia Española de Nutrición e Dietética.
 • Recepción de todo o material científico da Rede de Nutrición Baseada na Evidencia (RedNuBE).
 • Adquisición dunha licenza de acceso a custo súper reducido do Practice based Evidence in Nutrition (PEN).
 • Contratación do programa online EasyDiet.
 • Formar parte e participar de todas as iniciativas de ALIMENTACCIÓN, ONG de todos os dietistas-nutricionistas de España.
 • Formar parte do Comité Científico da Academia Española de Nutrición e Dietética.
 • Formar parte dos Grupos de Especialización da Academia Española de Nutrición e Dietética, así como propoñer novos grupos de traballo.
 • Inscrición reducida de ata un 50 % no Congreso de Alimentación, Nutrición e Dietética promovido pola Academia e o CGDN-E.
 • Inscrición reducida de ata un 25 % nos congresos da EFAD, ICDA e AIBAN.
 • Aqueles que determine o Padroado da Academia.