Acceso para colexiados/as

Benvida da presidenta

Estimados colegas e amigos,

É un honor e un privilexio para min dirixirme a vós neste momento tan significativo como a Presidenta do Colexio Oficial de Dietistas – Nutricionistas de Galicia, CODINUGAL.

En nome de toda a Xunta de Goberno, quero darvos unha calorosa benvida á nosa páxina web. Este espazo dixital é moito máis que unha simple plataforma en liña; é o reflexo do noso compromiso compartido coa excelencia profesional, a defensa dos nosos dereitos e o servizo á comunidade.

Dende a súa creación hai catro anos, xunto coa anterior Asociación de Dietistas – Nutricionistas de Galicia, CODINUGAL foi unha voz unificada e poderosa para a profesión na nosa Comunidade Autónoma. Representamos non só aos Dietistas – Nutricionistas, senón tamén á esencia mesma da nosa dedicación á saúde e ao benestar das persoas.

Os nosos obxectivos son claros: defender os dereitos dos nosos colexiados, promover o recoñecemento da nos profesión a todos os niveis e proporcionar recursos e servizos de calidade tanto aos noso membros como á sociedade en xeral.

Nesta páxina web, atoparán unha ampla gama de recursos, información actualizada e oportunidades de desenvolvemento profesional. Máis aló diso, atoparán unha comunidade acolledora e solidaria, lista para apoialos en cada paso da súa carreira.

A todos os Dietistas – Nutricionistas de Galicia, invítoos cordialmente a unirse a esta comunidade dinámica e comprometida. Xuntos, podemos lograr moito máis do que poderiamos facer individualmente.

E aos que nos visitan por primeira vez, agradezo o seu interese e anímoos a explorar a nosa páxina web e descubrir todo o que CODINUGAL ten para ofrecer.

En nome da Xunta de Goberno, douvos unha vez máis unha cordial benvida a CODINUGAL. Estamos aquí para vós, e esperamos poder acompañalos en cada paso da súa viaxe profesional.

¡Benvidos a CODINUGAL!

Con afecto, Uxía Rodríguez

Presidenta do CODINUGAL

Obxectivos de CODINUGAL

Servizos ao colexiado

A condición de colexiado en CODINUGAL leva consigo os seguintes servizos:

 • Acceso á bolsa de traballo nacional.
  Asesoramento laboral e fiscal.
 • Adhesión á póliza de seguro de responsabilidade civil FIATC.
 • Uso da marca Dietista- Nutricionista.
 • Pertenza á European Federation of the Association of Dietitians ( EFAD) e á International Confederation of Dietetic Associations ( ICDA).
 • Poderás dar a coñecer o teu negocio na zona web “Atopao teuD-N”.
 • Boletíns e circulares gratuítos: novas de interese para a profesión, participación en campañas e eventos de forma gratuíta ou con tarifas especiais.
 • Xestión das denuncias de intrusismo profesional que superen o ámbito autonómico.
 • Participar dos beneficios froito dos convenios do CGD- NE con institucións públicas e privadas
 • Convenio asinado entre o CGD- NE e a empresa Canle Saúde 24, S. L. ( CS24). 
 • Participar de todos os beneficios froito do traballo das Vocalías e Comisións de Traballo do CGD- NE.
 • Aqueles que determine o Pleno do CGD- NE.
 • Uso do distintivo “Membro da Academia Española de Nutrición e Dietética”.
 • Adquisición da condición de membro da Confederación Mundial de Asociacións de Dietistas (ICDA) e da Alianza Iberoamericana de Nutricionistas (AIBAN).
 • Recepción dos seguintes boletíns informativos: da Academia Española de Nutrición e Dietética, da Revista Española de Nutrición Humana e Dietética, da International Confederation of Diettic Associations (ICDA) e boletín informativo de “subscrición voluntaria e consciente” da industria alimentaria e farmacéutica.
 • Prezos reducidos no Plan de Formacion Oficial da Academia Española de Nutrición e Dietética (ata un 50 % de desconto en cursos oficiais da Academia e un 20 % en cursos auspiciados pola Academia).
 • Subscrición gratuíta á revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (JAND).
 • Servizo de asesoramento científico por parte do Centro de Análise da Evidencia Científica da Academia Española de Nutrición e Dietética.
 • Recepción de todo o material científico da Rede de Nutrición Baseada na Evidencia (RedNuBE).
 • Adquisición dunha licenza de acceso a custo súper reducido do Practice based Evidence in Nutrition (PEN).
 • Contratación do programa online EasyDiet.
 • Formar parte e participar de todas as iniciativas de ALIMENTACCIÓN, ONG de todos os dietistas-nutricionistas de España.
 • Formar parte do Comité Científico da Academia Española de Nutrición e Dietética.
 • Formar parte dos Grupos de Especialización da Academia Española de Nutrición e Dietética, así como propoñer novos grupos de traballo.
 • Inscrición reducida de ata un 50 % no Congreso de Alimentación, Nutrición e Dietética promovido pola Academia e o CGDN-E.
 • Inscrición reducida de ata un 25 % nos congresos da EFAD, ICDA e AIBAN.
 • Aqueles que determine o Padroado da Academia.