Benvida do presidente

Benvidos/as,

Douvos a benvida ao Colexio profesional de dietistas de Galicia, un proxecto que hoxe se consolida, froito do traballo de moitas persoas anónimas que durante 9 anos, sen saber como e onde levaríanos aventurámonos a traballar no que hoxe é unha realidade, o Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia (CODINUGAL).

Durante este tempo, pasaron pola Xunta numerosas persoas que na súa medida souberon achegar o seu granito de area, o mellor de si, as súas ilusións e o seu tempo, desinteresadamente en froito de que a nosa profesión, para que a profesión e os profesionais tivese o respaldo, o soporte do seu colexio, como o resto de autonomías veciñas.

O Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia, non só representa ao Dietista-Nutricionistas como gremio corporativo da profesión, senón que serve de servizo público á cidadanía, referenciando a correcta práctica da profesión en base a un código de prácticas e condutas recollidas no noso código deontolóxico.

Entre as súas atribucións o CODINUGAL, ten:

 • Representar e defender os intereses xerais dos e as dietistas- nutricionistas e da Nutrición Humana, Dietética e Alimentación, en especial as súas relacións coas Administracións e as Institucións Sanitarias e/ou Sociais, xa sexan de carácter público, privado ou mixto.
 • Procurar que o exercicio profesional responda, tanto en número de profesionais como en calidade, ás necesidades da sociedade.
 • Adoptar as medidas conducentes a evitar e perseguir o intrusismo profesional. Neste sentido, vixiar que a utilización do nome e o exercicio das técnicas propias da Nutrición Humana, Dietética e Alimentación atéñanse ás normas reguladoras da profesión e o seu exercicio.
 • Velar para que os medios de comunicación social divulguen a Nutrición Humana, Dietética e Alimentación con base científica contrastada, e combater toda propaganda ou publicidade incerta ou enganosa, ou a que con carácter xeral atente contra os dereitos da poboación.
 • Dialogar e Informar as industrias relacionadas coa Nutrición Humana, Dietética e Alimentación das condicións desexables para o desenvolvemento de novos produtos e establecer en base ás necesidades da cidadanía e a súa saúde, e cantas outras funcións redunden en beneficio dos intereses da profesión, dos seus membros e demais fins da Nutrición Humana.

Con todo iso, benvidos todos a CODINUGAL.

Jose A. Lopez.
Presidente de CODINUGAL

Obxectivos de CODINUGAL

Obxectivos da candidatura

“A nosa candidatura quere transmitir os valores que caracteriza aos seus membros e comprométense a achegar a este colexio e os seus colexiados, respecto, interdisciplinariedade, responsabilidade e compromiso pola nosa profesión e os seus profesionais”.

Servizos ao colexiado

A condición de colexiado en CODINUGAL leva consigo os seguintes servizos:

 • Acceso á bolsa de traballo nacional.
  Asesoramento laboral e fiscal.
 • Adhesión á póliza de seguro de responsabilidade civil FIATC.
 • Uso da marca Dietista- Nutricionista.
 • Pertenza á European Federation of the Association of Dietitians ( EFAD) e á International Confederation of Dietetic Associations ( ICDA).
 • Poderás dar a coñecer o teu negocio na zona web “Atopao teuD-N”.
 • Boletíns e circulares gratuítos: novas de interese para a profesión, participación en campañas e eventos de forma gratuíta ou con tarifas especiais.
 • Xestión das denuncias de intrusismo profesional que superen o ámbito autonómico.
 • Participar dos beneficios froito dos convenios do CGD- NE con institucións públicas e privadas
 • Convenio asinado entre o CGD- NE e a empresa Canle Saúde 24, S. L. ( CS24). Máis información aquí.
 • Participar de todos os beneficios froito do traballo das Vocalías e Comisións de Traballo do CGD- NE.
 • Aqueles que determine o Pleno do CGD- NE.
 • Uso do distintivo “Membro da Academia Española de Nutrición e Dietética”.
 • Adquisición da condición de membro da Confederación Mundial de Asociacións de Dietistas (ICDA) e da Alianza Iberoamericana de Nutricionistas (AIBAN).
 • Recepción dos seguintes boletíns informativos: da Academia Española de Nutrición e Dietética, da Revista Española de Nutrición Humana e Dietética, da International Confederation of Diettic Associations (ICDA) e boletín informativo de “subscrición voluntaria e consciente” da industria alimentaria e farmacéutica.
 • Prezos reducidos no Plan de Formacion Oficial da Academia Española de Nutrición e Dietética (ata un 50 % de desconto en cursos oficiais da Academia e un 20 % en cursos auspiciados pola Academia).
 • Subscrición gratuíta á revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (JAND).
 • Servizo de asesoramento científico por parte do Centro de Análise da Evidencia Científica da Academia Española de Nutrición e Dietética.
 • Recepción de todo o material científico da Rede de Nutrición Baseada na Evidencia (RedNuBE).
 • Adquisición dunha licenza de acceso a custo súper reducido do Practice based Evidence in Nutrition (PEN).
 • Contratación do programa online EasyDiet.
 • Formar parte e participar de todas as iniciativas de ALIMENTACCIÓN, ONG de todos os dietistas-nutricionistas de España.
 • Formar parte do Comité Científico da Academia Española de Nutrición e Dietética.
 • Formar parte dos Grupos de Especialización da Academia Española de Nutrición e Dietética, así como propoñer novos grupos de traballo.
 • Inscrición reducida de ata un 50 % no Congreso de Alimentación, Nutrición e Dietética promovido pola Academia e o CGDN-E.
 • Inscrición reducida de ata un 25 % nos congresos da EFAD, ICDA e AIBAN.
 • Aqueles que determine o Padroado da Academia.

CODINUGAL

O Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia vela polos intereses dos Dietistas-Nutricionistas en Galicia, e pola saúde dos cidadáns en materia de alimentación, nutrición e dietética.

Actualidade

Contacta connosco

CODINUGAL 2019 ©.  Aviso Legal  |   Aviso de privadade  |  Política de cookies.